Wypadek przy pracy

Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu niepoprawnego funkcjonowania urządzeń albo nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje doświadczy pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z nadrzędnych obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy z reguły posiadają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a dokładniej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kategoryzuje się dając za przykład uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć ze względu nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników słynne jest również zabezpieczenie na dożycie, czyli takie, które dopuszcza wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeżeli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego typu umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Towarzystwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych przez osobę składek, jeśli umrze podczas trwania terminu ubezpieczenia. Nieraz okres taki upływa, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.