Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu złego działania narzędzi albo nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje zazna pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z decydujących obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy z reguły posiadają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a szczegółowiej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się dając za przykład uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników słynne jest także zabezpieczenie na dożycie, a więc takie, które pozwala na wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeśli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego gatunku umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Towarzystwo ma obowiązek oddania wpłaconych poprzez osobę składek, jeżeli umrze podczas trwania terminu ubezpieczenia. Często okres taki mija, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.