Ubezpieczenie w szkole

Słuchacze szkół publicznych wszystkich szczebli mają ubezpieczenia w PZU. Na początku każdego roku edukacyjnego dokonują jednej odpłaty na ubezpieczenia za sprawą gabinetu. Ubezpieczenia w szkole są ważne, bo na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją gabinety pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie przebywa w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, poprzez wszelkie dni edukacyjne. Pracownicy szkoły mają za to zabezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w sytuacji uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci na skutek wypadku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu bądź jego familii konsorcjum ubezpieczeniowe wypłaca odpowiedniej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania na ogół pokrywają szkody zaznane poprzez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w wyniku szkody. Nie może być takiej sytuacji, żeby odszkodowanie było większe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety zredukować, jeżeli zostaną ziszczone warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu