Reguły BHP

Reguły bezpieczeństwa i higieny pracy winny być znane każdemu zatrudnionemu. Zapoznanie zatrudnionych z nimi jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca czasem jest także odpowiedzialny za odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Zabezpieczenia są jednym z najważniejszych składników życia, o które wypada zadbać. Ubezpieczenia na życie można posiadać zarówno w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, oraz w nietutejszych konsorcjach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są ważne, gdyż jeśli doszłoby do niepożądanej sytuacji, to ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie osobie poszkodowanej. Oczywiście nie zawsze wypłata odszkodowania poprzez ubezpieczyciela jest możliwa. Odszkodowanie jest wypłacane tylko w przypadkach określonych w umowie. Takim niedobrym sytuacjom można jednakże zapobiec, stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który dba o zabezpieczenie pracownicze, wie dobrze, jaką rolę pełnią w zakładzie pracy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, wobec tego dba, ażeby były respektowane przez pracowników.