Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, oraz zabezpieczenia innego typu, są mniejsze możliwości na uzyskanie odszkodowania. Sytuację może ocalić jedynie dobry prawnik. Ubezpieczenia są istotne i choć zwykle drogie, nie należy z nich rezygnować. Istnieją różne rodzaje zadośćuczynień, a ich klasyfikacje dokonuje się ze względu na odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru odmiany. Poszkodowany może m.in. zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim doszło do wypadku, kiedy to w ogóle realne. Taka forma odszkodowania odnosi się nade wszystko małych szkód i jest zwyczajowo wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Z drugiej strony osoba poszkodowana ma także prawo do rekompensaty finansowej. Z reguły pokrywają straty poniesione poprzez poszkodowanego, ale także korzyści, poniechane w toku szkody. W sferze prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednakże tyczy się raczej stosunków między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: