Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, oraz ubezpieczenia innego gatunku, są mniejsze możliwości na osiągnięcie odszkodowania. Sytuację może ocalić tylko dobry jurysta. Zabezpieczenia są ważne i choć zwykle kosztowne, nie powinno się z nich rezygnować. Istnieją różne gatunki odszkodowań, a ich klasyfikacje dokonuje się ze względu na odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru postaci. Poszkodowany może m.in. zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim doszło do wypadku, gdy to w ogóle osiągalne. Taka forma odszkodowania tyczy się przede wszystkim nieznacznych szkód i jest zwykle wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Swoją drogą osoba poszkodowana ma też prawo do rekompensaty finansowej. Z reguły pokrywają straty doznane przez poszkodowanego, jak również korzyści, utracone w toku szkody. W dziedzinie prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednak odnosi się raczej stosunków między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: