Kurs językowy

Kurs językowy jest drogi, ale dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie łatwiejsza i postępuje prędzej, no chyba, iż uczestnik nie poświęca wystarczająco wiele czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania podstawowych umiejętności lingwistycznych i poszerzenia zasobu słownictwa. Na kursie językowym oczywiście na takie zręczności kładzie się nacisk. Na kursie lingwistycznym nauka angielskiego odbywa się w grupach niewielkich, dlatego pedagog może poświęcić uczniowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze efekty. Kursy językowe są wybierane przez uczniów dość często. Niektóre kursy językowe przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podwaliny języka angielskiego. Inne zaś powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są również takie, które obejmują materiał od poziomu A1 do poziomu C2, a więc od początkującego, do zaawansowanego. Pomimo tego w kursach tego rodzaju większy nacisk kładzie się na gramatykę i słownictwo a także mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.