Katastrofy kolejowe

Katastrofy kolejowe przydarzają się częściej niż katastrofy lotnicze, aczkolwiek z powodu nich cierpi mniej osób. Przydarzają się jednakże ofiary śmiertelne. Tak jak w przypadku tragedii lotniczych brak ubezpieczenia przynosi poważne kłopoty. Ubezpieczenia na życie Polacy w większości mają w PZU, ponadto dochodzą także zabezpieczenia na dom, lecz nie są tak modne. Osoba poszkodowana w tragedii kolejowej bądź jej familia, odbiera z tytułu umowy ubezpieczenia nie zdobędzie odszkodowania, lecz świadczenie w postaci sumy pieniężnej lub renty. Renta jest przypisywana wtedy, gdy poszkodowana osoba nie jest w stanie podjąć się jakiejkolwiek pracy, z powodu bezwzględnego uszczerbku na zdrowiu, który został spowodowany katastrofą kolejową. Osoba poszkodowana może również bić się o odszkodowanie z firmą przewozową, jeśli pozostaje ona obciążona odpowiedzialnością za katastrofę kolejową. Wówczas ma realne możliwości na uzyskanie odszkodowania. W przypadku śmierci osoby, jej rodzina ma prawo do walki o odszkodowanie pośmiertne, lecz też jedynie wtedy, kiedy odpowiedzialność za wypadek spadnie na spedytora.
Wykorzystane źródła: