Istotne zdolności językowe

Do istotnych zdolności lingwistycznych, które są powtarzane na każdej lekcji języka angielskiego, pilnowane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego bazuje naturalnie na tych umiejętnościach. Nie wyobrażam sobie, żeby nauka angielskiego nie obejmowała odsłuchiwania, a także pisania, o mówieniu i odczytywaniu nie wspominając. Ich opanowanie umożliwi słuchaczowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej zadowalającym, ale także pozwoli na zdanie matury. Wypada jednakże mieć w pamięci, że nauka angielskiego to również znajomość słownictwa i znanych frazesów. Bez opanowania podstawowych zdolności językowych nauka angielskiego jest niemożliwa. Jest to czynnik potwierdzony wieloma słuchaczami, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy potrafili użyć języka angielskiego praktycznie, więc będzie on właściwie nieprzydatny. Istotne jest, żeby profesor kładł wielki akcent na polepszanie wspomnianych zręczności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu