Gramatyka

Podstawowym składnikiem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można nauczyć się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania hipotez i wykonywania odpowiednich zadań, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim pułapie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna opierać się zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu swoich zdolności i surowym ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymusza od słuchacza systematycznego ćwiczenia opanowanego materiału z działu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w toku wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Gramatyka to dział dosyć rozległy, w który wliczają się głównie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, oraz sprawiające trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, w zależności od kontekstu i są trudne do zapamiętania. Są również wyrażenia o nadzwyczaj podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez większych kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.