Gramatyka

Podstawowym składnikiem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można nauczyć się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania hipotez i wykonywania stosownych zadań, dzięki którym będzie mógł sprawdzić na jakim pułapie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna opierać się więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i bezwzględnym analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymaga od słuchacza metodycznego ćwiczenia opanowanego materiału z działu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w strukturach zdania, w toku wypowiedzi ustnej bądź pisemnej. Gramatyka to dział dosyć rozległy, w który wliczają się przede wszystkim konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, czy też sprawiające trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one sporo znaczeń, w stosunku do kontekstu i są uciążliwe do zapamiętania. Są także wyrażenia o bardzo siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez większych problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.