Egzamin kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna oprócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać także egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje niemal na ulepszaniu zręczności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim poziomie pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje natomiast mówienia, w tak dużym stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest co za tym idzie czysto teoretyczna, zupełnie zbędna za granicą, jednakże stanowi podwalinę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do indywidualnych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić sztukę czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a następnie zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zręczność pisania to może się przytrafić opis obrazka. Uczeń ma wówczas za zadanie zapisać co zauważa na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe umieszczone w poleceniu do zadania.