Egzamin kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna oprócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać także egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się raczej na doskonaleniu biegłości jak choćby słuchanie, czytanie i w niewielkim poziomie pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak wysokim stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest zatem czysto teoretyczna, zupełnie zbędna za granicą, jednakże stanowi istotę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zadań. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do pojedynczych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić zdolność czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a następnie zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o zręczność pisania to może się wydarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie zapisać co spostrzega na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie uzupełniające umieszczone w poleceniu do zadania.